Stabilní cena!

S růstem cen ropy se zvyšují náklady, u nás to neplatí!

329 Kč/m³ bez DPH (frakce 1)

299 Kč/m³ bez DPH (frakce 2)

429 Kč/m³ bez DPH (frakce 3)