Stabilní cena!

S růstem cen ropy se zvyšují náklady, u nás to neplatí!


Ceny foukané tepelné izolace i v tomto roce zůstávají na stejné výši:

299 Kč/m³ bez DPH (frakce 2)

309 Kč/m³ bez DPH (frakce 1)

Částka za přepravu také: 10 Kč/km bez DPH.